Homepage Diagnostyka Mikroskop lustrzany NIDEK CEM-530

Mikroskop lustrzany NIDEK CEM-530

 

>   Wieloobszarowa mikroskopia spekularna
>   Zwiększona użyteczność i szybka analiza
>   Zaawansowane funkcje analizy ręcznej
>   Połączenie analiz automatycznych i ręcznych
>   Dodatkowe funkcje z CEM Viewer dla NAVIS-EX

Wieloobszarowa mikroskopia spekularna

Oprócz konwencjonalnej centralnej i obwodowej mikroskopii spekularnej, CEM-530 zawiera oryginalną funkcję NIDEK, która rejestruje obrazy paracentralne. Połączenie obrazowania centralnego, paracentralnego i obwodowego zapewnia szerszy, ogólny widok, który może być wykorzystany do szczegółowej oceny morfologicznej i ilościowej warstwy śródbłonka i poszczególnych komórek.

Zwiększona użyteczność i szybka analiza

Funkcje automatycznego śledzenia 3D i automatycznego pomiaru skutkują przyjaznym dla użytkownika i pacjenta doświadczeniem. Analiza danych w ciągu zaledwie 2 sekund umożliwia sprawny przepływ pacjentów.

Połączenie analiz automatycznych i ręcznych

Wszystkie trzy metody analizy manualnej mogą być wykonywane na tym samym obrazie oraz na obrazach poddanych autoanalizie. Uniwersalność połączenia analizy automatycznej i manualnej na tym samym obrazie pozwala na lepszą interpretację kliniczną zróżnicowanej patologii w kompleksowej praktyce.

Zaawansowane funkcje analizy ręcznej

Punkt centralny

Wybierz przybliżony środek komórki. Komórki są wykrywane na podstawie otaczających je punktów. Metoda ta jest skuteczna w przypadku obszarów, w których grupy komórek są skupione razem.

Punkt narożny

Prześledź kontury komórek, które mają być analizowane, wybierając narożniki każdej komórki. Metoda ta nadaje się do szczegółowej identyfikacji wielkości i wymiarów wyizolowanych komórek.

Wybór wzoru

Wybierz sześciokątny wzór odniesienia, który jest podobny do rozmiaru komórki i przeciągnij go na analizowaną komórkę. Metoda ta jest skuteczna w przypadku zgrubnej identyfikacji rozmiaru i wymiarów komórek.

Dodatkowe funkcje z CEM Viewer dla NAVIS-EX* (opcja)

CEM Viewer to oprogramowanie służące do przeglądania i pracy z danymi CEM-530 za pośrednictwem systemu NAVIS-EX. Funkcja ta zwiększa możliwości urządzenia CEM-530 o dodatkowe funkcje i podnosi wydajność każdej kliniki.
*NAVIS-EX jest oprogramowaniem opcjonalnym i jest wymagany do korzystania z CEM Viewer.

Zarządzanie danymi i liczenie komórek śródbłonka

Nieograniczona baza danych NAVIS-EX jest dostępna do wglądu w przeglądarce CEM Viewer. Podstawowe funkcje aparatu CEM-530, takie jak liczba komórek śródbłonka, są dostępne w przeglądarce CEM Viewer.

Obserwacja i porównanie progresji

Zestawy danych dotyczące wielu badań są wyświetlane w porządku chronologicznym w celu śledzenia. Dodatkowo, dwa zestawy danych są wyświetlane w celu porównania. Dzięki tej funkcji można monitorować zmiany komrek śródbłonka w czasie.

  

Wyświetlacz paracentralny z obwodowym

Obrazy i analizy obszarów paracentralnych i peryferyjnych są wyświetlane zapewniając kompleksowy obraz komórek śródbłonka.

Pobierz
Obrazy