Promotional Assets for Glaukos | Glaukos

iStent

 

iStent jest obecnie jednym z najmniejszych urządzeń medycznych wszczepianych do ludzkiego ciała. iStent ma długość 1 mm i jest wykonany z tytanu.

 

Dla pacjentów z zaćmą i jaskrą iStent® to:

Urządzenie iStent® wszczepiane jest podczas operacji zaćmy lub osobnego zabiegu, który ma doskonały ogólny profil bezpieczeństwa. 

>  Pierwszy implant wszczepiany ab interno do utorowania nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z oka.

>  Potwierdzone działanie w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego i możliwość ograniczenia stosowania kropli przeciwjaskrowych.

Mikroimplant iStent® Trabecular Micro-Bypass wszczepia się przez małe, samouszczelniające nacięcie w rogówce przy użyciu niewielkiego przyrządu do wprowadzania. Zabieg można wykonać w połączeniu z operacją zaćmy lub osobno. Mikroimplant iStent® Trabecular Micro-Bypass działa od razu po wszczepieniu.
Badania potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność wszczepiania urządzenia podczas operacji zaćmy oraz jako osobnego zabiegu u pacjentów, którzy wymagają obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz/lub skorzystaliby na ograniczeniu stosowania kropli przeciwjaskrowych.

Wszczepione podczas operacji zaćmy lub osobnego zabiegu urządzenie iStent® tworzy nową drogę odpływu cieczy pomiędzy przednią komorą oka a jej naturalnym kanałem odpływu, przywracając sprawność drenażu gałki ocznej. Tworząc nową trwałą drogę odpływu przez miejsce blokady (siatka beleczkowania w kącie przesączania) iStent usprawnia naturalny układ drenażu gałki ocznej, aby w bezpieczny sposób obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz stale udrażnia naturalny przepływ cieczy wodnistej w gałce ocznej.

Mikroimplant iStent® Trabecular Micro-Bypass obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe i redukuje ryzyko utraty wzorku z powodu jaskry. Może również ograniczyć lub całkowicie wyeliminować konieczność stosowania kropli przeciwjaskrowych.
Ostatnie badania wykazały, że w 3 roku po zabiegu wszczepienia iStent® u 79% pacjentów ciśnienie wewnątrzgałkowe wyniosło ≤16 mmHg, a 74% pacjentów mogło przestać stosować krople do oczu.