Homepage Homepage Promocja „Wymień stare na nowe” w Polymed Polska

Promocja „Wymień stare na nowe” w Polymed Polska

Informujemy o rozpoczęciu nowej promocji „Wymień stare na nowe” obejmującej wybrane, wysokiej jakości modele urządzeń firm Nidek, Leica i DORC. Promocja jest kierowana do użytkowników urządzeń okulistycznych.
Oferta ważna w przypadku pozostawienia starego sprzętu objętego promocją w rozliczeniu na nowe urządzenie w czasie trwania promocji od 08.12.2023r. do 31 stycznia 2024 r.

 

Regulamin Promocji  „Wymień stare na nowe”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Wymień stare na nowe” („Promocja”).

Promocja jest organizowana przez Polymed Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Starych Babicach 05-082, ul. Warszawska 320A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 0000287852, NIP 524-26-21-033 („Organizator”).

Z Promocji skorzystać może każda osoba (fizyczna, prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej), która pozostaje właścicielem i posiadaczem, a jednocześnie faktycznie użytkuje sprzęty objęte promocją:

Kategoria   Producent   Produkt
Autorefrakto/kerato/ tono/ pachymetr NIDEK Tonoref III
Autorefraktokeratometr NIDEK ARK-F
Tonometr bezdotykowy NIDEK NT-1P
Tomograf okulistyczny NIDEK RS-330 Duo 2 FAF
Okulistyczny system laserowy YAG i SLT NIDEK YC-200 S plus
Biometr optyczny NIDEK Al-Scan
Mikroskop Leica Proveo 8
Mikroskop Leica M620
Mikroskop Leica M822
Aparat do fakowitrektomii DORC EVA
Aparat do fakowitrektomii DORC EVA NEXUS

 

Promocja w Polsce („Kraj Uczestniczący”) rozpoczyna się 08 grudnia 2023 r. i kończy się 31 stycznia 2024 r. („Okres Promocji”).

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

W ramach Promocji Organizator oferuje sprzedaż nowych modeli objętych promocją.

W ramach Promocji jej uczestnik, dokonujący zakupu od Polymed Polska jednego z nowych sprzętów objętych promocją lub większej ich liczby, uzyskuje jednocześnie prawo sprzedaży na rzecz Polymed Polska starych modeli za gwarantowaną cenę odkupu netto.

Liczba starych urządzeń sprzedawanych Polymed Polska w ramach Promocji przez danego uczestnika Promocji nie może być większa od liczby nowych urządzeń nabywanych jednocześnie od Polymed Polska przez tego uczestnika Promocji.

Niezależnie od stanu urządzenia, rzeczoznawca w trakcie oględzin w rzetelny sposób oceni stan faktyczny i w solidny sposób dokona opisu, który uzasadni jego nową wartość. Na tej podstawie przygotujemy odpowiednią ofertę odkupu.

Urządzenia zakupione w czasie trwania promocji objęte są standardowymi warunkami gwarancji.

Koszt wymiany urządzeń (demontażu starego sprzętu, załadunku i przewozu do Organizatora, jak i przewozu, rozładunku i montażu nowego sprzętu w zakładzie uczestnika Promocji) ponosi  Organizator Promocji.